Преводи Сигма Варна
 
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ С НАС
(+359)884-631-800

ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
just a line

Превод и легализация във Варна с традиция

Сигма Транслейшънс е сред пионерите, предоставящи професионални услуги за превод и легализация във Варна и в страната. Вече повече от 20 г. ние следваме една и съща посока и се стараем да надграждаме постигнатото, за да можем да отговорим най-добре на очакванията на нашите клиенти.

Легализацията на документи е необходима, за да удостоверите валидността и правната стойност на документ, издаден от конкретна държава, пред друга държава. Процедурата може да включва официален превод от заклет преводач, заверка или полагане на апостил.

Само упълномощени от Министерството на външните работи (МВнР) на Република България фирми могат да извършват легализиране на документи. По този начин се гарантира, че всички нормативни изисквания относно превода, оформлението и удостоверяването на документите ще бъдат надлежно спазени. Ето защо още от създаването си ние имаме сключен договор с дирекция „Консулски отношения“ на МВнР, по силата на който вече две десетилетия предоставяме легализационни услуги на клиенти в страната и чужбина.

Какво е апостил и кога ни трябва подобна заверка?

Вероятно на всеки от нас поне веднъж в живота му се е налагало или ще му се наложи да се запознае с понятието заверка с апостил. Все по-активните международни връзки и пътувания изискват и предоставянето на документи и удостоверяването им пред чужди държави. Този факт е особено валиден за началото на XX-ти век, но се наблюдава много преди това.

И все пак, ако не сте се срещали досега с това понятие, какво е апостил? Накратко думата идва от френски език и означава утвърдена с международно споразумение заверка с печат, с който се извършва легализация (удостоверяване) на документ от държавата, която го е издала.

Съгласно Хагската конвенция апостилът е утвърден с международен акт способ за легализация на документи. Пълното наименование на акта е Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, утвърдена през 1961 г. В страната ни конвенцията е в сила от 2001 г. Заверката чрез апостил на документ го легализира пред всички държави, подписали Хагската конвенция.

“Сигма Транслейшънс”, като преводаческа агенция с подписани договори със съответния отдел на Министерството на външните работи (МВнР) на страната ни, предоставя услуги по легализация на документи още от самото си създаване. Имаме опит с широк кръг документи, удостоверяващи гражданското състояние, професионалния, образователен и съдебен статус. Апостил на акт за раждане и други документи за гражданско състояние, се поставя от МВнР. Националният център за информация и документация, Министерството на правосъдието и областните администрации са другите институции у нас, които по компетентност, правят заверка с апостил върху публични актове на българската държава.

Сигма Транслейшънс - легализация на документи по гражданско състояние във Варна

Ако имате намерение да пребивавате в чужда страна за по-дълго време, най-вероятно ще се нуждаете от услуги за легализация на документи по гражданско състояние. Това означава удостоверяване чрез предвидената в закона заверка на вашите лични документи, които показват гражданския ви статус. Преводът и заверката се извършват от специално утвърдени от българското Министерство на външните работи (МВнР) фирми, които отговарят на определени условия, посочени в закон.

Документите за гражданско състояние отразяват настъпили граждански събития у нас или в чужбина - раждане, брак или смърт. Легализацията на актове означава именно удостоверяване или заверка чрез предвидените в законодателството на съответната държава или по силата на международни спогодби процедури за потвърждаване на автентичността на документите, издадени от една държава пред друга държава.

“Сигма Транслейшънс” предлага официален превод и легализация на свидетелства за граждански събития по силата на сключен договор с Министерството на външните работи (МВнР) на Република България. МВнР е институцията, компетентна в заверката на тези документи и поставянето на апостил (валидно за държави, които са страни по Хагската конвенция). Можете да се доверите напълно на дългогодишния ни опит в превода и легализацията на удостоверения за гражданско състояние образователен или съдебен статус. Пълният списък с нашите услуги и цени е публикуван на сайта ни.

Легализация на документи за образователен статус във Варна

С все по-големите възможности за образование в чужбина става все по-търсена и услугата за легализация на документи за образователен статус. В това число освен дипломите влизат и редица други документи, които може да се изискват от чуждестранните учебни заведения. В този случай е необходим специализиран превод, който се заверява от Дирекция “Консулски отношения” в Министерството на външните работи на Република България (МВнР).

“Сигма Транслейшънс” е довереният партньор за Варна и страната за преводи и легализация на дипломи и документи, свързани с установяването на вашия образователен статус. Познаваме добре изискванията на водещите учебни заведения в Европа и по света, тъй като работим в тази сфера от 1999 г. Разчитаме на изключителен екип от заклети преводачи и можем да осигурим превод от и на десетки езици.

Ще се радваме да бъдем вашият избор, независимо от това какъв е видът на документа, който трябва да се легализира. Насреща сме за легализация на академични справки, сертификати за успех от изпити, квалификация, уверения за завършено образователно ниво, включително в системата на средното образование и др. Можем да ви помогнем и за легализация на удостоверения и уверения, които са свързани не само с образователния ви статус, но също така и с гражданското и съдебното ви състояние.

Легализация на съдебни документи: изберете “Сигма Транслейшънс”

Съдебните документи са необходими навсякъде по света, за да удостоверят съдебния статус на лицата (съдебни решения, нотариални актове, свидетелства за съдимост, пълномощни и др.). Издадените от българската държава документи трябва да бъдат преведени на съответния чужд език, като се спазва определена форма в зависимост от това дали държавата, за която са предназначени, е страна по Хагската конвенция и дали има сключен договор за правна помощ с нашата страна. В това се състои легализацията на съдебните документи.

Предвид факта, че става дума за съдебни документи преводът трябва да е много прецизен, защото всяка една дума има значение, но също така и да е локализиран към съответния език, за да звучи естествено. Ето защо легализацията на съдебни решения например е сред най-големите предизвикателства за превод. Можете да ни се доверите напълно, защото над 20 г. предоставяме тези специализирани услуги на физически и юридически лица. Ще ви консултираме напълно безплатно за процедурите относно легализацията на нотариални актове, както и на други документи, свързани със съдебната практика. Ако например кандидатствате за работа в чужбина, ще ви е необходима и легализация на свидетелство за съдимост.

“Сигма Транслейшънс” извършва професионален превод и легализация на широк кръг документи за удостоверяване на гражданския ви, образователен или съдебен статус.

Превод и легализация - цени на “Сигма Транслейшънс”

“Сигма Транслейшънс” предлага превод и легализация на цени, които са сред най-добрите оферти на пазара. Определянето на цената е в зависимост от сложността, езика, обема и срока за завършване на поръчката. На сайта ни ще намерите детайлна информация за стандартните ни услуги за превод и легализация и цени за тях.
Сигма Транслейшънс
гр. Варна,
ул. “Фредерик Шопен” 12,
партер дясно (карта)


Услуги:
- Превод на частни документи
- Превод на документи за бизнеса
- Легализация на документи
- Специализирани преводи
- Технически преводи
- Медицински преводи
- Юридически преводи
- Финансови преводи


Обадете ни се:
Тел.: (+359) 52 626 605
GSM: (+359) 884 631 800


Изпратете ни съобщение:
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
КОНТАКТИ

За въпроси и запитвания не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати:


Сигма Транслейшънс
гр. Варна,
ул. “Фредерик Шопен” 12,
партер дясно (карта)
Обадете ни се:
Тел.: (+359) 52 626 605
GSM: (+359) 884 631 800
Изпратете ни съобщение:
prevodi_sigma@abv.bg
© 2023 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.