Cookie consent management tool
Преводи Сигма Варна
 
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ С НАС
(+359)884-631-800

БЛОГ СТАТИЯ
just a line

Какво не знаем за преводачите?

Едно от най-древните професионални занимания е това на преводача. И в мирни, и в размирни времена той има ключова роля за комуникацията между общества и държави. Също така той носи и отговорността за предаването на посланията на писмените културни паметници, книги и документи на различни езици. И вероятно не сте се замисляли, но сближаването на границите по света и глобализацията няма да са възможни без неговото посредничество.

В настоящия текст екипът на бюро за преводи във Варна “Сигма Транслейшънс” има удоволствието да представи на вашето внимание някои от най-често срещаните схващания за работата на преводачите. В дългогодишната си практика като преводаческа агенция във Варна нерядко ни се случва да се изправяме пред различни представи за същността на професията ни. Понякога те са съвсем погрешни. Надяваме се да ви е интересно да научите повече за тази предизвикателна и отговорна работа.

Относно образованието на преводача

Вероятно много хора споделят погрешната представа, че за тази професия е напълно достатъчна подготовката в езиковите гимназии. Това обаче не е коректно, защото университетското езиково обучение е това, което предоставя задълбочена подготовка за структурата и особеностите на конкретния език. Преводът всъщност е много повече от буквално предаване на смисъла и добър речников запас. Академичното обучение дава истинските познания за стилистиката, лексикологията, фонетиката, морфологията, синтаксиса и т.н. за собствения или чуждия език. Също така и владеенето на езика като майчин, без изучаването му в дълбочина, може да ви осигури добро любителско ниво, но не и професионално. И, повярвайте, това си личи, когато трябва да представите себе си или организацията си в по-официална среда по най-добрия начин. Там важат други правила и спазването им е важно за доброто впечатление у вашите събеседници.

Разликите между писмения и устния превод

В ежедневната ни практика, когато клиенти търсят нашата агенция за преводи във Варна, споделят, че са попадали в ситуация, в която са наблюдавали недостатъчно високо качество на устния превод от хора с иначе демонстрирано добро ниво на владеене на разговорния език. Обикновено в тези случаи става дума за официални и протоколни събития, където наистина се изисква професионална подготовка и сериозен опит. Необходимо е и познаване на съответната терминология и на двата езика. В този смисъл не е достатъчно също така и практиката само в областта на писмения превод, защото устният предполага освен изброеното и бърза реакция, добра артикулация, спокойно ораторско поведение и др. В тази ситуация разговорното ниво далеч не е достатъчно и следва да се спазват редица правила, както чисто езикови, така и протоколни. Затова е необходимо да се осигури преводач с необходимия опит и квалификация. Понякога това не е никак лесно, ако сферата е много специализирана. По тази причина нашето бюро за преводи във Варна работи с много професионалисти в различни области, за да може максимално да отговори на търсенето на пазара.

Трябва ли да се използват речници от преводачите?

Опитните и квалифицирани преводачи използват непрекъснато речници в дейността си. Това е така, защото всеки език се променя и развива, отразявайки промените в ежедневието и начина ни на живот. Непрекъснато навлизат нови думи, други отпадат от употреба. Освен това се приемат и нови правила от езиковедите, които ги отразяват в съответни речници. Всичко това трябва да се следи от професионалните преводачи и да го прилагат на практика, за да не изостават от развитието на езика.

Всъщност дори и по отношение на майчиния език следва да се интересуваме от промените в някакъв интервал от време. Така ще сме сигурни, че говорим и пишем на книжовния си език правилно. В противен случай може да се окаже, че сме изпуснали някоя по-значима промяна и сме изостанали от актуалното езиково развитие.

Работното време на нашата агенция за преводи и легализация във Варна

Често получаваме запитвания от клиенти за преводачески услуги за събития, които се провеждат в по-късни вечерни часове или през уикенда. Понякога можем да осигурим професионалното обслужване в такива случаи, ако ангажираността на преводача позволява. Също така, при възможност, извършваме и спешни преводи и легализация за Варна, страната и чужбина. Но преводаческата работа представлява интелектуален труд, изискващ отлична кондиция, време за подготовка, и, разбира се, време за почивка. Ето защо допълнителното натоварване в извънработно време се оценява и по различна тарифа. И невинаги е възможно да предложим подходящ преводач с необходимата квалификация извън обичайното работно време.

Ако планирате събитие или среща в неработни часове и са ви необходими езикови услуги, можете да се свържете с нашата преводаческа агенция във Варна по-рано, за да проверим възможността на преводачите за конкретната дата.

Може ли Google Translate да замени физическия преводач?

Google Translate е подходящ, за да си преведете някакъв текст, от който да добиете обща представа за какво става дума. Но в никакъв случай не може да се ползва за официален превод. Въпреки напредъка в технологиите и усъвършенстването на приложението, при машинния превод се наблюдават неточности, стилистични и фразеологични пропуски. Дори неспециалисти откриват именно по грешките, че машина е превеждала текста.

Ако искате да се представите добре и да сте сигурни, че знаете какво казвате на чужд език, със сигурност това приложение няма да ви свърши работа. Още повече, че ще остави негативно впечатление у вашите събеседници за личността и организацията ви. Когато търсите положителна реакция от вашите събеседници или партньори, следва и вие да дадете най-доброто от себе си.

Преводът се извършва бързо и лесно

Понякога в работата си като агенция за преводи и легализация във Варна се срещаме с представата, че преводът се извършва изключително лесно и само се заменят думите от изходния език на чуждия (всъщност това прави машинния превод чрез Google Translate). Но това далеч не е така. На практика не е възможно, защото всеки език има различна структура, правила, лексика и т.н. Понякога се случва да липсват и напълно съответстващи думи в единия език и тогава предаването на смисъла на текста е още по-голямо предизвикателство. Обикновено в този случай се подхожда с малко по-описателен текст, ако контекстът позволява това.

Представете си труда, който сте вложили в създаването на презентация например за вашата организация. Със сигурност ви е отнело доста време да намерите най-точното описание, за да можете да представите компанията си по най-добрия начин. Вече знаете, че всяка дума е важна и си “тежи” на мястото. Вероятно сте пробвали и различни варианти, за да стигнете до крайния, който смятате, че предава по най-точен и верен начин това, което искате да стигне до аудиторията. А сега си представете, че всичко това трябва да се предаде на друг език. И, разбира се, трябва да се запази не само смисълът, но и вашето послание, общото звучене, логика и структура. Не е никак лесно, нали?

Следващ етап е редактирането на реализирания вече превод. Това е наистина необходима стъпка, защото е възможно в процеса на работа да са допуснати неточности и грешки. За да се постигне наистина добър краен резултат, е възможно да е необходима освен редакторска, и коректорска намеса. В работата си като компания за езикови услуги и легализация на документи във Варна ни се случва да възлагаме и на редактор, и на коректор преглед на преведен текст.

Преводачите нямат нужда от запознаване с материала за превод

Погрешно е схващането, че преводачът с професионалното си познаване на съответния език няма необходимост от предварително запознаване с материала, който ще превежда. Понякога обаче изходният текст е объркващ, неточен и неясен сам по себе си. В този случай е наистина трудно да се предаде смисъла на чужд език, след като дори на изходния език е сложно. Но дори и да не е такава ситуацията, за да се реализира хармоничен, структуриран и логически свързан превод, е необходимо предварително запознаване с материала.

Същото важи като условие и при устния превод по отношение на предоставянето от клиента на максимално детайлна информация за събитието, темата, гостите. Ако има и специфична терминология, е добре да се предостави и речник, ако има такъв. В практиката ни на преводаческа агенция във Варна се срещаме със ситуации, в които в съответна специализирана сфера или индустрия съществуват например няколко термина със сходно значение. В комуникацията си принадлежащите към конкретната организация или компания използват конкретен термин. Добре е в този случай да уведомите преводача предварително, за да не използва той друг термин.

В обобщение на казаното дотук, е препоръчително да предоставите известно време за подготовка на преводача, когато има тази възможност. Нашият съвет към клиентите е да се свържат с нас максимално рано и да уточнят с наш координатор всичко на възможно най-ранен етап. Така всички ще сме сигурни, че крайният резултат ще е на отлично ниво. Разбира се, винаги е възможно да възникнат промени, когато се касае основно за симултанен превод. Но предварителната подготовка дава възможност да се планират различни сценарии и да сме добре подготвени за тях.

Един преводач може да превежда всичко

Вероятно това е от най-често срещаните заблуди по отношение на работата ни като компания за преводи и легализация във Варна. Представата, че отличното и професионално владеене на чужд език позволява да се правят професионални преводи на всякаква тематика и от всякакъв вид е погрешна. Представете си, че дори на собствения ви майчин език вие трябва да съставите текст на научна, юридическа или медицинска тематика. Ако това не попада във вашата професионална дейност или образование, със сигурност не бихте могли да се справите добре. Независимо колко информация по темата ще намерите и прочетете. Поне не на нивото на някой, който е учил съответната специалност и практикува в областта. Няма да познавате терминологията, а в тези високоспециализирани сфери тя е наистина необходима и незаменима. При превода е още по-сложно в този случай, защото следва да сте запознати с терминологията и на изходния, и на чуждия език. Освен това не може да се предаде приблизително смисъла, а трябва да се постигне почти пълно съответствие в тези задания. Нали не си представяте да предадете с описание конкретна диагноза например? Или пък съдържанието на юридически документ?

Имайки предвид горното, като дългогодишна преводаческа агенция във Варна, ние работим с опитни преводачи, специализирани в различни области. Затова можем да гарантираме качеството на езиковите услуги и в специфични сфери, като медицина, финанси, съдебна система, научни публикации и др.

Въпреки че сме физически позиционирани във Варна, ние над две десетилетия успешно работим с клиенти от цял свят. Чрез технологиите, които също като преводачите посредничат за глобалното свързване, можете да ни изпратите вашето запитване. Отговаряме наистина бързо, за да знаете с точност времето за изпълнение и цената. Можете да разчитате на квалифициран и опитен екип за превод и легализация на документи във Варна, страната и чужбина. Можем да ви бъдем полезни за официални писмени, високоспециализирани и устни преводи. Ще се радваме да ви подкрепим в постигането на личните и професионалните ви цели.КОНТАКТИ

За въпроси и запитвания не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати:


Сигма Транслейшънс
гр. Варна,
ул. “Фредерик Шопен” 12,
партер дясно (карта)
Обадете ни се:
Тел.: (+359) 52 626 605
GSM: (+359) 884 631 800
Viber: (+359) 876 013 529
WhatsApp: (+359) 876 013 529
Изпратете ни съобщение:
prevodi_sigma@abv.bg
© 2024 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.