Cookie consent management tool
Преводи Сигма Варна
 
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ С НАС
(+359)884-631-800

БЛОГ СТАТИЯ
just a line

Превод и културна неутралност при превода

Едно от основните последствия от глобализацията е утвърждаването на езикова и културна неутралност в редица сфери на международната комуникация. В технологичната сфера този факт е най-очевиден, но всъщност явлението се наблюдава на много повече нива. Естествено в такъв случай се променя и подходът при превод. В тази статия ще се опитаме да представим едно от големите предизвикателства на съвремието, което се отразява в работата ни като преводаческа агенция във Варна, която обаче работи с клиенти от цял свят.

Глобализацията в мащабите, в която я познаваме днес, не би била възможна без утвърждаването на един основен език, на който да се основава международната комуникация. Естествено това е английският език. В този случай обаче и самият език със своите особености налага своите правила, което като явление се нарича “културна неутралност”. Проявите са различни – от използване на много нехарактерни за езика, на който се превежда от английски фрази, конструкции до директно възприемане на думи и терминология. В дългогодишната ни дейност като специализирана агенция за преводи и легализация във Варна сме свидетели на този процес на промяна на технологията на превода, а дори и на живия език.

В техническата област е очаквано и обяснимо унифицирането. При превода на всякакви ръководства за употреба и друга техническа документация следва да се “копира” изцяло изходния текст, като преводачът го предаде максимално точно. Терминологичното единство е особено важно, за да не се допусне неразбиране, неточност и оттам и некоректна експлоатация и риск. В научната област също се цели терминологично единство. Ето защо само опитни и отлично квалифицирани в съответната област от живота преводачи би трябвало да извършват такива езикови услуги. В нашето бюро за преводи във Варна ние работим с екип от преводачи, които са тясно специализирани в отделни области, като медицина, икономика, технологии и т.н. По този начин възможността за допускане на неточност на практика се елиминира.

В сфери, като превод на уебсайтове и някои маркетингови материали, предизвикателството при предаването им на чужд език е да се намерят най-стилистично издържаните и подходящи изразни средства, за да се предаде смисълът. В този случай е важно общото звучене и хармонията на целия текст. Често се налагат допълнителни познания за съответната култура и обществени отношения, за да може да се постигне максимално ясно и близко звучене. Процесът е известен като “културна филтрация”. Определени изрази и конструкции от оригиналния текст често не се употребяват в езика, на който трябва да се преведат. В този случай се търсят точните езикови изрази, за да бъде лесно четим и разбран преводът. Налагат се често и промени, обозначавани като “локализация”. Те могат да се отнасят до различни явления, но в най-общ смисъл са промени, които помагат за адаптирането на текста към конкретен регион, култура, обичаи и т.н. Най-очевидният пример в тази ситуация вероятно са абревиатурите, но всъщност има много повече детайли. Например утвърден начин на изписване на собствените имена, час и дата и др. в отделните езици. Това е особено важно в работата на всяка преводаческа агенция. Тъй като нашата компания - “Сигма Транслейшънс”, освен в осъществяването на преводи във Варна, страната и чужбина, е специализирана и в легализационни услуги, изискванията към нас са още по-високи.

В следствие на езиковата унификация под влиянието на английски език все по-често се среща опит за “разчупване” на езиковите норми в различни езици. Често това дори не е съзнателно усилие, а се случва заради употребата на автоматизирани методи за превод. Освен недоброто качество на превода обаче в тези ситуации често се стига и до неразбиране от страна на аудиторията.

Ето защо само отлично владеене на езика и познаване на граматическите норми не е достатъчно. За прецизен превод е задължително условие и познанието на културни и регионални особености. Освен това под влияние на средата и обществените, културни и социални процеси всеки език търпи развитие във времето. Понякога тези езикови промени са много видими и бързо и често се срещат, както е в нашето съвремие. Причината е, че ние живеем в много динамично време, в което пред очите ни се случват много процеси - бурно развитие на технологиите, глобализация, други политико-икономически промени. В този случай всички ние усвояваме буквално всекидневно нови изразни средства и се налага да учим непрекъснато, за да можем да предадем на разбираем език случващото се. Това се налага дори при общуването в рамките на собствения ни език, на който говорим в рамките на една и съща националност. При необходимостта от превод на чужд език изискванията са още по-големи. Затова и уникалното място на неавтоматизирания мислещ преводач е незаменимо с оглед на взимането предвид на всички споменати дотук аргументи. Нито една технология, колкото и развита и перфектна да е, не може да го замени и да постигне едновременно точност, прецизност, терминологично единство, но и адаптиране на текста към съответната аудитория. Затова “Сигма Транслейшънс” работи само с доказал се екип от преводачи от и на повече от 30 езици. Нашите колеги непрекъснато следят всяка езикова тенденция, така че да отговорят на най-високите изисквания към всеки текст.

В настоящата статия посочихме само най-познатия пример за езикова и културна унификация, свързана с утвърждаването на английския език в международен мащаб. Но тя далеч не е общовалидна и единствена, защото например в части на Азия китайският език е доминиращ. В този случай следва да се имат предвид съвсем други особености при адаптирането на текстове на съответния регионален език. Доверете се на опита на агенция за преводи и легализация във Варна “Сигма Транслейшънс” и ние ще ви помогнем да се представите отлично на повече от 30 езици.КОНТАКТИ

За въпроси и запитвания не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати:


Сигма Транслейшънс
гр. Варна,
ул. “Фредерик Шопен” 12,
партер дясно (карта)
Обадете ни се:
Тел.: (+359) 52 626 605
GSM: (+359) 884 631 800
Viber: (+359) 876 013 529
WhatsApp: (+359) 876 013 529
Изпратете ни съобщение:
prevodi_sigma@abv.bg
© 2024 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.