Cookie consent management tool
Преводи Сигма Варна
 
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ С НАС
(+359)884-631-800

БЛОГ СТАТИЯ
just a line

Заверка с апостил на документи от и за чужбина

Често в дългогодишната ни практика на специализирана фирма за преводи и легализация във Варна получаваме запитвания от клиенти за същността на легализационния процес на документи от и за чужбина. В тази статия ще се постараем да посочим основните изисквания накратко.

Поставянето на т.нар. сертификат „Апостил“, който се въведе чрез ратифицирането на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (позната накратко като Хагска конвенция), облекчава съществено процедурата по легализация на документи, издадени от чужда държава. Достатъчно е държавата, издател на документите, да постави такъв стандартен сертификат върху тях. Съответно документите получават номер, дата и регистрация, чрез които могат да се правят проверки. Апостилът удостоверява истинността на задължителните атрибути на съответния документ – длъжностното лице, което се е подписало; подписа и печата. За българските документи автентичността на апостила може да се провери в специален електронен регистър на адрес: https://www.apostille.bg/ чрез въвеждане на 13-цифрения код на сертификата. Сертификатът обаче не касае самото съдържание на документа, за превода на което можете да разчитате на нашия екип на бюро за преводи “Сигма Транслейшънс” във Варна.

Такава облекчена и стандартизирана процедура по легализация на документи с поставяне на апостил, издадени от чужда държава, е възможна само за страните, които са ратифицирали Хагската конвенция. В противен случай легализационната процедура е доста по-бавна и скъпа, тъй като се изисква заверка от Министерството на външните работи на държавата, издател на документа, и легализиране от българското консулство или дипломатическо представителство в същата държава.

Друга възможност за легализация на документи е, ако има сключен договор за правна помощ със съответната държава, издала документа. При тази хипотеза е достатъчно условие да бъде преведен съответният документ и да е заверен самият превод. Като дългогодишна преводаческа агенция във Варна, която е оторизирана от МВнР на Република България, ние можем да помогнем с тази услуга от и на повече от 30 чужди езици.

Поставянето на апостил не се изисква и в случаите, когато става дума за публични документи, издадени от държава членка на ЕС, които ще бъдат представяни пред органите на друга държава членка на ЕС, без допълнителни заверки (съгласно Регламент 2016/1191). Не се изисква дори и превод, ако се издаде т.нар. многоезичен стандартен формуляр. Последният е наличен за всички езици на ЕС, а заверка на превода му може да бъде направена във всяка държава членка на Съюза. Тази облекчена процедура е валидна както за личните документи, така и за признаването на европейско удостоверение за наследство за удостоверяване на правата на наследници в други държави членки на ЕС.

Какви са изискванията за легализиране на документи, издадени в България, за да бъдат признати в чужда държава?

Както стана ясно по-горе, конкретните изисквания за оформянето на всеки документ зависят от това дали държавата, където ще се представят, е приела Хагската конвенция, дали страната ни има подписан двустранен договор за правна помощ с нея или дали е страна членка на ЕС. Възможна е ситуация, при която нито едно от описаните обстоятелства не е валидно за съответната държава, където ще се използват документите. И в този случай екипът на „Сигма Транслейшънс“, който отлично познава изискванията, ще ви предложи легализация на документи за Варна и страната в максимално възможния кратък срок.

Заверка на документи с апостил от Министерство на външните работи на РБ

МВнР легализира публични документи, които са издадени от някой от централните органи на изпълнителната власт, от структури, които не са част от Министерски съвет или от някое министерство или от културни, стопански, обществени, политически и други организации. Пълна информация за всички случаи, в които МВнР легализира документи, които ще се представят в друга държава, можете да намерите тук. Можете да се обърнете и към нашия офис за преводи и легализация във Варна, ако имате допълнителни въпроси.

Заверка на документи с апостил от Министерство на правосъдието

Документите, издадени от съдебните институции и от нотариуси, се легализират с апостил от Министерството на правосъдието. Специален е режимът по отношение на легализирането с апостил на пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, на които се поставят два апостила – съответно за удостоверяване на подпис и на съдържание. Не се удостоверяват допълнително с апостил пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, които вече са удостоверени от съответните упълномощени длъжностни лица на общини (кметове и секретари). МП заверява с апостил и копия на документи от лечебни заведения, за представянето им в чужбина. Оригиналите на тези документи обаче се заверяват от МВнР.

Нашето бюро за легализация на документи във Варна ще ви консултира за конкретните казуси.

Заверка на документи с апостил от областните администрации

Заверката с апостил на документите, които са издадени от кметове и общински администрации, се осъществява от областната администрация, в която се намира съответното кметство.

Легализация на чуждестранни документи за признаването им в България

Както писахме и по-горе, за валидирането на документи за България, издадени в чужбина, при поставен апостил или в описаните по-горе случаи за страните членки на ЕС не се изискват допълнителни действия.

При наличие на действащ договор за правна помощ документите следва да спазват реквизитите, описани в конкретния двустранен документ, така че последните да бъдат освободени от легализация. В такъв случай е необходим превод на документите на български език и заверката му.

Списък на страните, които са приели Хагската конвенция, както и списък на страните, с които България има подписани двустранни договори за правна помощ, можете да намерите на страницата на МВнР.

Ако имате нужда от професионален и доказал се във времето партньор за преводи във Варна, страната и чужбина, “Сигма Транслейшънс” е насреща с повече от две десетилетия опит. Имаме клиенти по цял свят. Работим с повече от 30 чужди езици. Ние сме предпочитаната фирма и за легализация на документи за Варна, страната и чужбина, когато се изисква прецизност и кратки срокове.КОНТАКТИ

За въпроси и запитвания не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати:


Сигма Транслейшънс
гр. Варна,
ул. “Фредерик Шопен” 12,
партер дясно (карта)
Обадете ни се:
Тел.: (+359) 52 626 605
GSM: (+359) 884 631 800
Viber: (+359) 876 013 529
WhatsApp: (+359) 876 013 529
Изпратете ни съобщение:
prevodi_sigma@abv.bg
© 2024 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.